Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/37/2022

"Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 128,7 2022.06.14 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 71,8 2022.06.14 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2022-06-24_OdwołanieNexus_SW_Poznań-sig pdf 1221,5 2022.06.27 51
informacja o wniesieniu odwołania docx 15,7 2022.06.27 40
Odpowiedź na odwołanie pdf 4766,9 2022.07.13 26
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 20,6 2022.07.19 20
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy doc 83,5 2022.06.14 47
zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 2690,1 2022.06.14 80
zał. nr 3 do SWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,9 2022.06.14 45
zał. nr 4 - projekt umowy doc 278,0 2022.06.14 53
zał. nr 4 - projekt umowy po zmianach doc 272,0 2022.07.13 15
zał. nr 5 - wykaz usług docx 22,9 2022.06.14 48
zał. nr 6 - wykaz osób docx 50,9 2022.06.14 49
zał. nr 7 do SWZ - oświadczenie docx 27,1 2022.06.14 47
zał. nr 8 do SWZ po zmianie docx 524,4 2022.07.13 20
Załącznik 2 do OPZ-Opis integracji TOPSOR-HIS LPR pdf 242,3 2022.07.13 20

Pobierz wszystkie dokumenty