Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.27.2022.MT

"Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 138,8 2022.05.13 18

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,0 2022.05.19 6
Informacja o zmianach 2(procedura uproszczona) pdf 40,0 2022.05.26 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 72,9 2022.05.13 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularze cenowe docx 31,3 2022.05.13 15
Opis przedmiotu zamówienia na zad. 1, 2, 3, 4 i 5 docx 113,0 2022.05.13 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2022.05.13 9
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,8 2022.05.13 9
Projekt umowy doc 102,5 2022.05.13 18
Wykaz usług doc 21,1 2022.05.13 13
Wzór formularza oferty doc 72,5 2022.05.13 16

Pobierz wszystkie dokumenty