Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2022

"Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137,8 2022.05.13 29

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,0 2022.05.26 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 194,5 2022.05.13 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 44604,0 2022.05.13 40
Formularz oferty doc 63,5 2022.05.13 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 59,0 2022.05.13 19
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 36,5 2022.05.13 20
Projekt umowy doc 215,5 2022.05.13 36
STWIORB zip 7749,7 2022.05.13 21
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2022.05.13 18
Wykaz osób doc 40,5 2022.05.13 15
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 36,0 2022.05.13 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 1 (procedura uproszczona) doc 18,8 2022.05.26 4

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 (procedura uproszczona) doc 38,5 2022.05.24 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 19,1 2022.05.26 3

Pobierz wszystkie dokumenty