Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-253/22

"Dostawa energii elektrycznej na okres 1.09.2022 - 31.12.2022 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-253/22 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 253 pdf 176,1 2022.05.13 22

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 253 pdf 134,4 2022.05.25 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 73,7 2022.05.13 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2022.05.13 20
Formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ na okres 109-31122022-1 doc 35,5 2022.05.13 27
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,3 2022.05.13 20
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 19,3 2022.05.13 18
Oświadczenie wykonawcy docx 20,0 2022.05.13 16
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 22,3 2022.05.13 28
Wzór formularza oferty docx 27,3 2022.05.13 29
Wzór_umowy_energia doc 111,5 2022.05.13 30
Załącznik nr 1 Wykaz odbiorców zalacznik do SIWZ i umowy od Wrzesnia 2604202 docx 63,5 2022.05.13 25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (5) docx 24,2 2022.05.13 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (26) xml 137,6 2022.05.13 18

Pobierz wszystkie dokumenty