Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-263/22

"Wykonanie instalacji wraz z dostawa i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-263/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 122,2 2022.05.13 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 82,3 2022.05.13 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2022.05.13 19
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_(1) doc 41,5 2022.05.13 17
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_(1) doc 35,0 2022.05.13 16
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego_(1) doc 42,5 2022.05.13 17
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_agregat_NHS docx 86,5 2022.05.13 22
Wzór formularza oferty doc 30,0 2022.05.13 20
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 65,5 2022.05.13 16
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby_(1) doc 40,5 2022.05.13 17

Pobierz wszystkie dokumenty