Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/20/2022

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Remont dachu w budynku administracyjno - leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 39,7 2022.05.13 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 62,7 2022.05.13 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2022.05.23 4
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 27,7 2022.05.13 8
zał. nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 87,6 2022.05.13 9
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 30,8 2022.05.13 7
zał. nr 4 do SWZ - Inne podmioty docx 28,3 2022.05.13 7
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz osób doc 93,5 2022.05.13 7
zał. nr 6 do SWZ - Projekt umowy docx 46,9 2022.05.13 7

Pobierz wszystkie dokumenty