Szczegóły ogłoszenia

KA-2/046/2022

"Dostawa tomografu terahercowego"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 112,1 2022.05.13 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 116,8 2022.05.13 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2022.05.13 9
Formularz ofertowy doc 114,5 2022.05.13 9
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 104,6 2022.05.13 10
JEDZ w formacie pdf pdf 78,9 2022.05.13 9
Projekt umowy doc 182,0 2022.05.13 10
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia docx 81,2 2022.05.13 12
Wykaz dostaw docx 21,1 2022.05.13 9
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2022.05.13 9

Pobierz wszystkie dokumenty