Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.30.2022.MM

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n.: ,,Przebudowa dachu budynku głównego Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej przy ul. Brzeźnickiej 60a""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 97,6 2022.05.12 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 65,8 2022.05.12 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia (wraz z dokumentacją fotograficzną) docx 4177,3 2022.05.12 22
Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja graficzna pdf 608,1 2022.05.12 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2022.05.12 10
Projekt umowy doc 120,0 2022.05.12 14
Wzór oferty doc 60,5 2022.05.12 15
Wzór protokołu odbioru dokumentacji projektowej doc 39,0 2022.05.12 14
Wzór protokołu odbioru nadzoru autorskiego docx 16,5 2022.05.12 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,1 2022.05.24 1
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2022.05.24 2

Pobierz wszystkie dokumenty