Szczegóły ogłoszenia

KA-2/054/2022

"Remont dachu na budynku Cz-A (17-1), Politechnika Krakowska, kampus Czyżyny, ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 118,8 2022.05.12 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 60,1 2022.05.12 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 27,2 2022.05.12 11
Opis przedmiotu zamówienia zip 7736,8 2022.05.12 14
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,7 2022.05.12 11
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 49,5 2022.05.12 12
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 47,0 2022.05.12 13
Projekt umowy doc 405,0 2022.05.12 13
Wykaz osób doc 35,5 2022.05.12 11
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2022.05.12 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,1 2022.05.12 13

Pobierz wszystkie dokumenty