Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-202/22

"świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, wystawiania, zakupu i dostarczania biletów lotniczych dla projektu Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości UNIVERSEH" dla CTK - KC-zp.272-202/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 103,2 2022.05.12 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 267,6 2022.05.12 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 35,5 2022.05.12 11
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2022.05.12 10
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 42,0 2022.05.12 11
Wykaz zrealizowanych usług docx 211,4 2022.05.12 10
Wzór formularza oferty - usługi docx 218,8 2022.05.12 11
Wzór umowy - usługi doc 99,5 2022.05.12 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,7 2022.05.12 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.05.20 7
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2022.05.20 6

Pobierz wszystkie dokumenty