Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-234/22

"wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych dachów w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,5 2022.05.12 28

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,5 2022.05.27 0

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 75,9 2022.05.12 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,5 2022.05.12 15
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2022.05.12 18
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,0 2022.05.12 14
Wzór formularza oferty doc 27,9 2022.05.12 19
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2022.05.12 14
wzór umowy ramowa doc 279,0 2022.05.12 17
załącznik nr1A-arkusz kalkulacyjny xlsx 16,1 2022.05.12 21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.05.12 13

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 20,4 2022.05.27 0

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy Wzór formularza oferty doc 53,0 2022.05.27 0
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura uproszczona) doc 21,4 2022.05.27 0

Pobierz wszystkie dokumenty