Szczegóły ogłoszenia

KA-2/050/2022

"Dostawa sprzętu komputerowego dla PK w ramach projektu pn. Droga do doskonałości"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 113,6 2022.05.11 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 419,6 2022.05.11 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 - Formularz ofertowy docx 98,8 2022.05.11 11
zał. 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 179,5 2022.05.11 15
zał. 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia xml 135,9 2022.05.11 10
zał. 4 - Opis techniczny doc 205,5 2022.05.11 14
zał. 5 - Projekt umowy docx 112,3 2022.05.11 14
zał. 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2022.05.11 11

Pobierz wszystkie dokumenty