Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.5.2022

"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 138,1 2022.05.11 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 1179,8 2022.05.11 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 1 PFU PZT 2 zip 30504,6 2022.05.11 29
załącznik nr 1 PFU - MAPY ORIENTACYJNE zip 33256,3 2022.05.11 30
Załącznik nr 1 PFU - OPIS zip 469,2 2022.05.11 37
załącznik nr 1 PFU - OŚWIADCZENIE zip 1022,7 2022.05.11 19
załącznik nr 1 PFU - PRZEKROJE zip 1172,5 2022.05.11 28
załącznik nr 1 PFU - PZT 7 zip 10826,1 2022.05.11 23
załącznik nr 1 PFU - ZDJĘCIA zip 33060,0 2022.05.11 31
Załącznik nr 1 PFU PZT 3 zip 37378,3 2022.05.11 29
Załącznik nr 1 PFU PZT 4 zip 38593,2 2022.05.11 25
Załącznik nr 1 PFU PZT 5 zip 35491,1 2022.05.11 22
Załącznik nr 1 PFU PZT 6 zip 29983,6 2022.05.11 22
Załącznik nr 1PFU PZT 1 zip 38902,9 2022.05.11 19
załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy docx 35,3 2022.05.11 19
załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia spełnienia warunków doc 37,0 2022.05.11 17
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenia art. 117 doc 48,0 2022.05.11 16
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz_robot_budowlanych docx 36,1 2022.05.11 20
załącznik nr 6 do SWZ- wykaz_osob docx 35,4 2022.05.11 16
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 31,5 2022.05.11 18
załącznik nr 8 do SWZ - IPU docx 49,3 2022.05.11 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie z pdf 358,3 2022.05.26 13
informacja_z_otwarcia_ofert pdf 381,9 2022.05.26 14

Pobierz wszystkie dokumenty