Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.25.2022.MT

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,2 2022.05.11 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 2(procedura uproszczona) pdf 40,2 2022.05.26 1
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,2 2022.05.19 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 73,4 2022.05.11 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 149,0 2022.05.11 17
Formularz cenowy zmieniony doc 144,5 2022.05.26 1
Opis przedmiotu zamówienia doc 87,5 2022.05.11 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2022.05.11 16
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,9 2022.05.11 16
Projekt umowy doc 118,0 2022.05.11 20
Projekt umowy zmieniony doc 117,5 2022.05.26 2
Wzór formularza oferty doc 51,5 2022.05.11 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert docx 872,9 2022.05.26 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura uproszczona) doc 35,4 2022.05.19 12

Pobierz wszystkie dokumenty