Szczegóły ogłoszenia

KA-2/040/2022

"Dostawa sprzętu komputerowego do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_DUUE pdf 142,5 2022.05.11 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 275,1 2022.05.11 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SWZ-SOPZ pdf 190,8 2022.05.11 41
Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz JEDZ xml 106,8 2022.05.11 19
Załącznik nr 3 do SWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 25,9 2022.05.11 18
Załącznik nr 4 do SWZ-Formularz ofertowy docx 31,6 2022.05.11 23
Załącznik nr 5 do SWZ-Projekt umowy-dla zadań 1-3 pdf 327,4 2022.05.11 18

Pobierz wszystkie dokumenty