Szczegóły ogłoszenia

KA-2/053/2022

"Remont konserwatorski elewacji 8-9, budynek PP-1 (11-1) "Pałac w Łobzowie" Politechnika Krakowska przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,2 2022.05.11 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 89,8 2022.05.11 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 57,0 2022.05.11 27
Opis przedmiotu zamówienia zip 68045,8 2022.05.11 33
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,7 2022.05.11 21
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 49,5 2022.05.11 21
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 47,0 2022.05.11 20
Projekt umowy doc 556,0 2022.05.11 24
Wykaz osób doc 36,0 2022.05.11 20
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2022.05.11 22
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,1 2022.05.11 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,1 2022.05.27 5
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2022.05.27 13

Pobierz wszystkie dokumenty