Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-268/22

"dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych dla WIMiC - KC-zp.272-268/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 115,5 2022.05.11 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy doc 66,0 2022.05.11 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia dot 68,8 2022.05.11 14
Wzór formularza oferty doc 31,2 2022.05.11 20
Wzór umowy - dostawy doc 43,6 2022.05.11 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 26,3 2022.05.18 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2022.05.11 14
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 266,9 2022.05.13 12
NOWY obowiązujący wzór formularza oferty docx 31,2 2022.05.18 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 83,2 2022.05.18 5
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,3 2022.05.18 4

Pobierz wszystkie dokumenty