Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-232/22

"dostawa stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-232/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,3 2022.05.11 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,7 2022.05.11 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,4 2022.05.11 13
Wzór formularza oferty doc 28,4 2022.05.11 17
Wzór umowy - dostawy doc 43,8 2022.05.11 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 26,6 2022.05.18 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2022.05.11 13
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 267,2 2022.05.13 10
NOWY obowiązujący formularz oferty docx 28,7 2022.05.18 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 82,9 2022.05.18 5
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,3 2022.05.18 4

Pobierz wszystkie dokumenty