Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-155/22

"Kurs języka programowania C++ dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-155/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 155 pdf 109,3 2022.05.10 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 478,5 2022.05.10 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego (1) doc 41,5 2022.05.10 11
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,7 2022.05.10 11
Wykaz usług docx 254,0 2022.05.10 10
Wzór formularza oferty - usługi (2) docx 262,5 2022.05.10 11
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 261,0 2022.05.10 11
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 274,0 2022.05.10 11
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 183,3 2022.05.10 10
Wzór umowy - usługi doc 343,5 2022.05.10 10
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (3) docx 260,5 2022.05.10 11

Pobierz wszystkie dokumenty