Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-215/22

"Usługa przeprowadzenia kursu administracji zasobami IT opartymi o systemy operacyjne Microsoft Windows, zakres „Automating Administration with PowerShell” dla WGGiIŚ - KC-zp.272-215/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 112,8 2022.05.12 25

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach ogłoszenia (procedura pełna) pdf 75,5 2022.05.17 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 466,0 2022.05.12 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
215 Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2022.05.12 17
215 Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 258,2 2022.05.12 17
215 Wykaz zrealizowanych usług docx 254,2 2022.05.12 16
215 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 59,0 2022.05.12 16
215 Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_wykluczenia docx 261,1 2022.05.12 19
215 Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 279,0 2022.05.12 14
215 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,2 2022.05.12 18
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,0 2022.05.12 19
Wzór umowy - usługi doc 310,0 2022.05.12 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 40,0 2022.05.12 16

Pobierz wszystkie dokumenty