Szczegóły ogłoszenia

KA-2/034/2022

"Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy przebudowie budynku regionalnego "Stara Polana" wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, parkingami, układem komunikacyjnym , kanalizacją deszczową ze studniami chłonnymi i separatorem substancji ropopoch., przebudową przyłącza nn z zewn. linią zasilającą budynek i oświetleniem terenu oraz przebudową ogrodzenia w strefie wjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku regionalnego Stara Polana PZ(33-1) ul. Nowotarska 59, Zakopane""

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu UZP pdf 127,6 2022.05.10 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,2 2022.05.10 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja_IZ zip 29497,1 2022.05.10 14
Formularz ofertowy docx 26,1 2022.05.10 10
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 18,1 2022.05.10 7
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 50,5 2022.05.10 8
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 49,5 2022.05.10 6
projekt umowy doc 189,0 2022.05.10 9
Wykaz dostaw lub usług doc 22,7 2022.05.10 7
Wykaz osób docx 16,9 2022.05.10 7
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,6 2022.05.10 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,1 2022.05.26 9
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2022.05.26 9

Pobierz wszystkie dokumenty