Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.9.2022

"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Brzezinka w ul. Torowej oraz odc. ul. Górniczej"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania