Szczegóły ogłoszenia

ZP/0811/D/22

"dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UAM - 6 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 176,2 2022.05.06 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 4702,4 2022.05.06 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zalacznik nr 3 espd-request xml 81,0 2022.05.06 17
Zalącznik A - opis przedmiotu zamówienia docx 33,2 2022.05.06 46
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 47,1 2022.05.06 20
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,6 2022.05.06 21
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2022.05.06 20
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,7 2022.05.06 21
Załącznik 4 - PPU docx 30,1 2022.05.06 20
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,6 2022.05.06 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
sprostowanie ogłoszenia 2022-OJS090-247553-pl pdf 63,4 2022.05.10 16

Pobierz wszystkie dokumenty