Szczegóły ogłoszenia

KA-2/038/2022

"Całodobowa ochrona terenu wraz z zabudowaniami oraz obsługa portierni i szatni obiektów należących do Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,4 2022.05.06 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,0 2022.05.17 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 59,6 2022.05.06 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,1 2022.05.06 33
Formularz oferty doc 55,5 2022.05.06 45
Formularz oferty - NOWY doc 55,5 2022.05.17 22
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 112,9 2022.05.06 35
Mapa do objazdów pdf 883,8 2022.05.06 37
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,2 2022.05.06 27
Projekt umowy doc 145,5 2022.05.06 40
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia docx 43,9 2022.05.06 57
Wykaz usług doc 36,0 2022.05.06 37
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,4 2022.05.06 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania i zmiany SWZ pdf 5912,8 2022.05.17 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 681,3 2022.05.18 27
Wyjaśnienie treści SWZ - 2 (procedura pełna) pdf 311,3 2022.05.19 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,1 2022.05.26 18
Informacja z otwarcia ofert doc 23,9 2022.05.26 55

Pobierz wszystkie dokumenty