Szczegóły ogłoszenia

ZP/518/U/22

"zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 114,3 2022.05.06 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,0 2022.05.16 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ ZP518U22 pdf 1259,2 2022.05.06 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianie terminu składania ofert pdf 80,8 2022.05.19 7
Wyjaśnienie treści SWZ 24-31 pdf 207,7 2022.05.25 5

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1-22 (procedura uproszczona) pdf 699,7 2022.05.24 9
Wyjaśnienie treści SWZ 23 pdf 202,1 2022.05.24 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
08da38ad-4599-f458-bcb2-54000d673ea2 pdf 36,5 2022.05.19 15
08da3e47-0ffb-d1e5-c8d7-58000 pdf 36,5 2022.05.25 5
Załącznik nr 4 - Wykaz usług ZMIANA doc 45,5 2022.05.26 2

Pobierz wszystkie dokumenty