Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-266/22

"dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla WIMiIP - KC-zp.272-266/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 105,3 2022.05.05 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 58,8 2022.05.05 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału dot 27,5 2022.05.05 15
Wzór formularza oferty doc 28,1 2022.05.05 16
Wzór umowy - dostawy doc 46,5 2022.05.05 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ - 2 (procedura pełna) doc 23,4 2022.05.10 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) - 2 doc 23,9 2022.05.10 14
Wyjaśnienie treści SWZ 1 (procedura pełna) - zmiany SWZ 1 doc 25,1 2022.05.10 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.05.13 9
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2022.05.13 9
NOWE OBOWIĄZUJĄCE Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w docx 27,9 2022.05.10 12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 pdf 35,0 2022.05.10 12

Pobierz wszystkie dokumenty