Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-236/22

"Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-15 w H-A1 na ternie AGH w Krakowie - KC-zp.272-236/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 236 pdf 120,3 2022.05.05 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 74,8 2022.05.05 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 40,5 2022.05.05 27
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2022.05.05 20
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 41,5 2022.05.05 19
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane docx 85,6 2022.05.05 23
Wzór formularza oferty doc 30,1 2022.05.05 24
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2022.05.05 18
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2022.05.05 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,7 2022.05.10 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.05.23 10
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2022.05.23 17
NOWE - Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 46,5 2022.05.10 17
NOWE - Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 43,0 2022.05.10 15

Pobierz wszystkie dokumenty