Szczegóły ogłoszenia

KC-p.272-250/22

"Dostawa lasera femtosekundowego z wyposażeniem stanowiska - KC-p.272-250/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 250 pdf 115,0 2022.05.04 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 3645,6 2022.05.04 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2022.05.04 16
Wzór formularza oferty doc 28,1 2022.05.04 15
Wzór umowy - dostawy doc 107,0 2022.05.04 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 22,8 2022.05.16 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (23) xml 135,7 2022.05.04 18
Nowy wzór formularza oferty docx 28,2 2022.05.16 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w TED pdf 85,5 2022.05.18 6
Ogłoszenie wysłane do publikacji TED pdf 88,3 2022.05.16 6
Oświadczenie sankcyjne załącznik nr 4 doc 47,0 2022.05.16 6

Pobierz wszystkie dokumenty