Szczegóły ogłoszenia

IZW.271.1.9.2022

"Dostawa sprzętu komputerowego, multimediów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt. "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu", realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego "

Gmina Bukowina Tatrzańska

                     

Brak dokumentów do pobrania