Szczegóły ogłoszenia

CRZP/63/2022/AZP

"Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG w roku 2022 - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 105,5 2022.05.04 20

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,1 2022.05.18 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 336,9 2022.05.04 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 271,3 2022.05.04 15
2_Kalkulacja ceny xlsx 12,8 2022.05.04 19
3_JEDZ zip 76,5 2022.05.04 18
4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2022.05.04 16
5_Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacje techniczne ZMIANA SWZ 1 zip 1828,5 2022.05.04 28
6_Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu doc 22,3 2022.05.04 15
7_Wzór_umowy ZMIANA SWZ 1 docx 36,6 2022.05.04 17

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ 1 pdf 319,4 2022.05.18 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 267,2 2022.05.18 9

Pobierz wszystkie dokumenty