Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-226/22

"dostawa i montaż mebli biurowych do pokoju 017 w pawilonie B2 WIMiR - KC-zp.272-226/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,8 2022.05.04 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 68,1 2022.05.04 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,4 2022.05.04 19
Wzór formularza oferty doc 29,5 2022.05.04 20
Wzór umowy - dostawy doc 41,6 2022.05.04 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 29,0 2022.05.18 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (11) xml 250,8 2022.05.04 17
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 267,1 2022.05.13 7
NOWY obowiązujący formularz oferty docx 29,8 2022.05.18 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 85,1 2022.05.18 5
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,3 2022.05.18 5
rysunki i zdjecia_meble p.017 paw.B2 pdf 456,9 2022.05.04 37

Pobierz wszystkie dokumenty