Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-154/22

"kurs języka programowania Python dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP dla 5 osób w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-154/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 109,1 2022.05.02 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - KB doc 491,5 2022.05.02 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2022.05.02 24
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,9 2022.05.02 22
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,0 2022.05.02 15
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,1 2022.05.02 22
Wzór umowy - usługi doc 352,0 2022.05.02 21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,5 2022.05.02 21

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 263,0 2022.05.10 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 8,1 2022.05.17 8
ośw. o braku pdst. wykluczenia NOWY obowiązujacy docx 261,1 2022.05.10 17
Ośw.podmiotu trzeciego NOWY obowiązujący (1) doc 280,0 2022.05.10 16
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego (1) doc 41,5 2022.05.02 24
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 260,5 2022.05.02 22

Pobierz wszystkie dokumenty