Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-18/22

"Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym niebezpiecznych"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 109,5 2022.05.02 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 364,2 2022.05.02 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ pdf 194,5 2022.05.17 5

Pobierz wszystkie dokumenty