Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.22.2022.MT

"Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 2000 ton na sezon grzewczy 2022/2023 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 113,2 2022.04.29 36

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 78,2 2022.05.04 28
Informacja o zmianach 2 (procedura pełna) pdf 79,2 2022.05.13 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,0 2022.04.29 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2022.04.29 24
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,5 2022.04.29 27
Opis przedmiotu zamówienia doc 72,5 2022.04.29 30
Oświadczenie Wykonawcy (art. 7 oraz art 5k) docx 29,6 2022.05.13 11
Projekt umowy doc 108,5 2022.04.29 29
Wzór formularza oferty doc 56,5 2022.04.29 24

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 39,5 2022.05.13 11

Pobierz wszystkie dokumenty