Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/21/BIP/2022

"Przebudowa Hali Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w formule zaprojjektuj i wybuduj"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 59,9 2022.04.28 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
FORMULARZ OFERTY docx 21,6 2022.04.28 34
oświadczenie wykonawcy docx 27,4 2022.04.28 27
oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej docx 15,9 2022.04.28 25
oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie docx 15,6 2022.04.28 24
PROJEKT_UMOWY HGS docx 89,3 2022.04.28 42
wykaz osób docx 16,7 2022.04.28 26
wykaz robót docx 18,9 2022.04.28 29
załącznik 2 do umowy - wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów pdf 187,9 2022.04.28 25
załącznik 2b do oferty-OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OFEROWANEJ NAWIERZCHNI doc 51,5 2022.04.28 28
załącznik nr 1 do umowy - wzór protokol nadzoru autorskiego doc 37,5 2022.04.28 25
zobowiązanie podmiotu trzeciego docx 15,9 2022.04.28 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
PFU - PRZEBUDOWA HGS pdf 4424,3 2022.04.28 41
zał.1 do PFU - LISTA WYPOSAŻENIA pdf 453,5 2022.04.28 35
zał.3 do PFU- dokumentacja zdjąciowa- HGS AWF KRAKÓW pdf 419,1 2022.04.28 34
zał.4 a do PFU -NADZÓR AUTORSKI - arch. T. Myszkowski pdf 156,2 2022.04.28 31
ZAŁ.4 do PFU -arch. Myszkowski Tadeusz- oświadczenie pdf 254,2 2022.04.28 31
załącznik 2 do PFU.part1 rar 10240,0 2022.04.28 33
załącznik 2 do PFU.part2 rar 10240,0 2022.04.28 34
załącznik 2 do PFU.part3 rar 10240,0 2022.04.28 29
załącznik 2 do PFU.part4 rar 10240,0 2022.04.28 31
załącznik 2 do PFU.part5 rar 10240,0 2022.04.28 30
załącznik 2 do PFU.part6 rar 8178,7 2022.04.28 34
załącznik nr 2a do oferty Tabela pomocnicza PRZEBUDOWA HGS - AWF KRAKÓW xls 51,5 2022.04.28 4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 331,8 2022.05.23 6
Zmiana terminu składania ofert pdf 405,4 2022.05.13 25

Pobierz wszystkie dokumenty