Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-28-2022

"Sukcesywne dostawy workow i pojemników na odpady oraz worków na zwłoki"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania