Szczegóły ogłoszenia

ZP/1300/D/22

"dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli do Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 2: dostawa krzeseł do Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 4: dostawa krzeseł wraz z pulpitem do Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 5: dostawa wraz z montażem mebli do Coll. Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 6: dostawa wraz z montażem mebli kuchennych do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 200,5 2022.04.27 25

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 82,7 2022.05.11 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 585,0 2022.04.27 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - część 1 doc 456,0 2022.04.27 30
Załącznik B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 2 doc 103,0 2022.04.27 27
Załącznik C do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 3 doc 7472,5 2022.04.27 28
Załącznik D do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - część 4 doc 150,0 2022.04.27 26
Załącznik E do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - część 5 doc 313,5 2022.04.27 26
Załącznik F do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 6 doc 86,5 2022.04.27 27
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 1 doc 140,5 2022.04.27 22
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 2 doc 140,5 2022.04.27 22
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 3 doc 140,0 2022.04.27 21
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 4 doc 140,0 2022.04.27 21
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 5 doc 140,5 2022.04.27 20
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 6 doc 140,0 2022.04.27 22
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 1 xls 363,0 2022.04.27 26
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 2 xls 361,5 2022.04.27 24
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 3 xls 393,5 2022.04.27 22
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 4 xls 361,5 2022.04.27 21
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 5 xls 390,0 2022.04.27 21
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 6 xls 390,5 2022.04.27 23
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 1 xml 125,3 2022.04.27 18
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 2 xml 125,2 2022.04.27 20
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 3 xml 125,3 2022.04.27 22
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 4 xml 125,5 2022.04.27 19
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 5 xml 125,3 2022.04.27 22
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 6 xml 125,3 2022.04.27 19
Załącznik nr 3a do SWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 49,3 2022.04.27 23
Załącznik nr 3b do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji cz. docx 64,9 2022.04.27 20
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 125,0 2022.04.27 21
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapita docx 71,4 2022.04.27 18
Załącznik nr 6 do SWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zas doc 140,5 2022.04.27 20
Załącznik nr 7 do SWZ- Projektowane postanowienia do umowy docx 82,7 2022.04.27 22

Pobierz wszystkie dokumenty