Szczegóły ogłoszenia

PZP-225/15/2022

"Zapewnienie wyżywienia uczestnikom projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020""

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania