Szczegóły ogłoszenia

NA/P/92/2022

"Remont pokrycia dachowego magazynu na bazie magazynowej Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP pdf 125,5 2022.04.27 135

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 177,5 2022.04.27 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 zip 1230,1 2022.04.27 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2022.04.27 26
Wykaz osób doc 35,5 2022.04.27 21
Wzór oferty doc 63,0 2022.04.27 22
Wzór umowy na roboty budowlane zip 11638,7 2022.04.27 21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2022.04.27 21

Pobierz wszystkie dokumenty