Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-194/22

"konsultacje psychologa w ramach Programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów AGH - KC-zp.2372-194/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,7 2022.04.25 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 68,7 2022.04.25 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2022.04.25 21
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2022.04.25 20
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2022.04.25 22
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 21,2 2022.04.25 23
Wzór formularza oferty - usługi docx 27,4 2022.04.25 25
Wzór umowy - usługi docx 27,0 2022.04.25 21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,6 2022.04.25 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.05.04 16
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2022.05.04 16

Pobierz wszystkie dokumenty