Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-153/22

"Szkolenie z zakresu symulacji dynamicznych w środowisku TRNSYS dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEiP (3 osoby) - KC-zp.272-153/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 111,5 2022.04.25 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 504,5 2022.04.25 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 280,0 2022.04.25 27
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 258,0 2022.04.25 25
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,5 2022.04.25 26
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 261,9 2022.04.25 26
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 274,0 2022.04.25 26
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 265,4 2022.04.25 25
Wzór umowy - usługi doc 343,0 2022.04.25 27
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,9 2022.04.25 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,6 2022.04.28 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,2 2022.05.06 14
Informacja z otwarcia ofert doc 256,9 2022.05.06 14

Pobierz wszystkie dokumenty