Szczegóły ogłoszenia

ZP/1476/D/22

"Dostawa wielokanałowego skaningowego systemu zapisu i analizy wzbudzanej laserowo fluorescencji."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 116,8 2022.04.21 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 64,4 2022.04.21 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 44,8 2022.04.21 20
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,0 2022.04.21 18
Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 101,0 2022.04.21 22
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 28,1 2022.04.21 20
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 26,2 2022.04.21 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 265,9 2022.05.11 11

Pobierz wszystkie dokumenty