Szczegóły ogłoszenia

CRZP/57/2022/AZP

"Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP VII -elewacja A/E11, A/E17, A/E18 "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 145,2 2022.04.20 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 502,0 2022.04.20 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,0 2022.04.20 24
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2022.04.20 26
3_Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2022.04.20 24
4_Wykaz osób doc 38,5 2022.04.20 23
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2022.04.20 22
6_Dokumentacja techniczna zip 38366,1 2022.04.20 31
7_Wzór umowy DOC 153,5 2022.04.20 27
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2022.04.20 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 368,5 2022.05.05 27

Pobierz wszystkie dokumenty