Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-191/22

"szkolenie z zakresu tworzenia stron internetowych dla pracownika BON AGH - KC-zp.272-191/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 108,6 2022.04.19 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 443,5 2022.04.19 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 41,5 2022.04.19 37
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,8 2022.04.19 38
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,4 2022.04.19 40
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 260,7 2022.04.19 34
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 273,5 2022.04.19 30
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 183,6 2022.04.19 43
Wzór umowy - usługi doc 307,5 2022.04.19 37
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,5 2022.04.19 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,0 2022.05.04 18
Informacja z otwarcia ofert doc 256,6 2022.05.04 16

Pobierz wszystkie dokumenty