Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.8.2022

"Przebudowa , nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania