Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.4.2022

"Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.04.2022 r. pdf 152,5 2022.04.15 176

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,3 2022.04.22 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 73,5 2022.04.15 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 39,8 2022.04.15 163
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 35,7 2022.04.15 173
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Modyfikacja docx 35,9 2022.04.22 170
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 34,3 2022.04.15 172
4. Wykaz robót budowlanych docx 32,1 2022.04.15 168
5. Decyzje i pozwolenia zip 4780,3 2022.04.15 171
6. PROJEKTY zip 93412,6 2022.04.15 268
7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE zip 1052,3 2022.04.15 176
8. KOSZTORYSY zip 1688,0 2022.04.15 177
9. Projekt umowy docx 57,9 2022.04.15 169
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - MODYFIKACJA docx 80,4 2022.04.22 166

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 32,0 2022.04.22 172

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ zip 1732,9 2022.04.29 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 31,2 2022.05.06 166
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 41,6 2022.04.25 172

Pobierz wszystkie dokumenty