Szczegóły ogłoszenia

CRZP/54/2022/AZP

"Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP VI -elewacja A/E13 - etap III "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 144,7 2022.04.14 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 505,5 2022.04.14 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 301,5 2022.04.14 24
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2022.04.14 26
3_Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2022.04.14 24
4_Wykaz osób doc 38,5 2022.04.14 28
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2022.04.14 26
6_Dokumentacja techniczna zip 36014,4 2022.04.14 34
7_Wzór umowy DOC 153,5 2022.04.14 26
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2022.04.14 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 136,7 2022.04.29 32

Pobierz wszystkie dokumenty