Szczegóły ogłoszenia

CRZP/53/2022/AZP

"Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP V - etap I i II remontu elewacji południowo-wschodniej "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 147,6 2022.04.14 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 506,0 2022.04.14 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,5 2022.04.14 29
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2022.04.14 29
3_Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2022.04.14 26
4_Wykaz osób doc 38,5 2022.04.14 24
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2022.04.14 26
6_Dokumentacja techniczna zip 36065,2 2022.04.14 40
7_Wzór umowy DOC 157,5 2022.04.14 29
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2022.04.14 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 356,5 2022.04.29 24

Pobierz wszystkie dokumenty