Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/41/2022

"Budowa budynku szkoły podstawowej z przedszkolem wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, wentylacja mechaniczną, odgromową, hydrantową, Budowa budynku Sali gimnastycznej wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacja mechaniczną, odgromową, oraz Budowa zewnętrznej infrastruktury technicznej obejmującej: wewnętrzny układ komunikacyjny (stanowiska postojowe, dojście i dojazd) kanalizację opadową, trzy zbiorniki rozsączające na wody opadowe, oświetlenie zewnętrzne, przebudowę infrastruktury technicznej w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczanach" "

Gmina Myślenice

                     

Brak dokumentów do pobrania