Szczegóły ogłoszenia

IZW.271.1.8.2022

"Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145, w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska"

Gmina Bukowina Tatrzańska

                     

Brak dokumentów do pobrania